Връщане и замяна

Имате възможността да върнете или замените закупен от Вас продукт посредством aleksandrastore.com в 14 дневен срок от датата на получаване. Причините за това може да са както следва:

 – Смяна на размера

 – Неудовлетвореност от търговският вид на продукта

 – Промяна на решението относно направената покупка

При гореспоменатите условия транспортните такси се поемат от страна на клиента. Артикулите трябва да бъдат в оригиналното състояние в което сте ги получили, неносени и с оставени на местата им етикети.  Ако има някакви признаци на носене – стоката е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена или има петна по артикулите, те ще бъдат изпратени обратно към вас за ваша сметка. 

Във връзка с връщането на стока към Продавача, Клиентът трябва да спази следния ред и да предостави следната информация, като я попълни в изпратения към него формуляр за връщане, заедно с прикрепен към него оригинален касов бон на върнатия артикул:           

             – Предпочитан начин на удовлетворяване при връщането ( замяна на стока, издаване на ваучер на стойността на върнатата стока, възстановяване на сума ) ;

            – Данни за банковата сметка, по която Купувачът желае да му бъдe възстановена заплатената сума; 

Връщането на стока от Купувача към Продавача става чрез изпращане на стоката, заедно с попълнения от Купувача формуляр за упражняване правото на отказ и с прикрепен към него касов бон , на следния адрес:

гр. Русе, улица Муткурова 36, офис на Спиди – Опера, получател Фиоре Верде Еоод,тел. 0888 658960

          При замяна, новия модел се изпраща на клиента след като вече закупения бъде върнат.Транспортните разходи за връщане и повторно изпращане, са за сметка на Клиента. Пазете номера за проследяване на пратката, с която връщате стоките, за да сте сигурни, че пакетът със стоките ще бъде върнат на точния адрес.

Възстановяване на заплатена сума

В случай на отказ на Поръчка, възстановяването на заплатената от Купувача сума се извършва от Продавача единствено по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на заявеното от Купувача желание за връщане на стока, като Купувача предостави документ удостоверяващ връщането и към Продавача.(товарителница)  

В случай на грешка от страна на aleksandrastore.com, транспортните такси се поемат от последните.